top of page

analitik donanımı veya ekibi olsun ya da olmasın
kobiler için uygun, 
kullanımı kolay dijital altyapı

Büyük veri kaynakları

Yeni veri edinme, analiz ve raporlama araçları

İçerik üretim araçları

İletişim ve yayın web servisleri

Üyelik sistemleri

İçerik paylaşım platformları

E-Bülten, haber, duyuru dağıtım sistemleri

Kampanya yönetimi performans araçları

Kaynak yönetimi performans araçları

 yönet

tıkla

kobi 4.0

geleceğe

adım at

akıllı sistemlere geç

dijital altyapını

oluştur

analog yüklerden

kurtul

kaynak

etkinliğini yükselt

büyüme potansiyelini

yakala

yeni gelir araçları

oluştur

müşteri

bağlılığını sağla

rekabet avantajı

kazan

sürekli çeviklik durumu kazanın
bir sonraki gelişmeye hep hazır olun

dijital dönüşümünüzü başlatın

Görünürlük

Dijital
araçların sunduğu avantajlardan
yararlanın.

Gözünüzden hiçbır şey kaçmasın.

01

Veri kaynakları ile senkronizasyon

Kesintisiz akış sağlayın.

02

Canlı grafikler, interaktif panolar

İşinizde, sektörünüzde olan biteni verilerle izleyin.

03

Bütçe ve kaynak performans monitörleri

Veriye dayalı bütçe yönetim tekniklerini uygulayın.

Paydaşlarınızı ve kaynaklarınızı etkili kullanmanın yollarını keşfedin.

04

Akıllı gözlemciler, veri hareketi alarmları

Otomatik uyarılar oluşturun. Birimleriniz arasında veri otomasyonu sağlayın.

05

Veri kütüphaneleri

Çalışanlarınıza, paydaşlarınıza, kamuoyuna, faaliyetleriniz veya seçtiğiniz konular hakkında güncel, güvenilir, anlaşılır veriler sağlayın.

06

Kullanıma hazır bilgi ve iletişim altyapısı

Web servisleri

Mobil arayüzler

E-posta dağıtım servisleri

Veri podcastleri

İnteraktif bültenler

Veri oluşturma sistemleri

Dijital kayıt/etkinlik oluşturma formları

İş takibi ve performans izleme servisleri

Bulut paketleri

dataritim TEKNOLOJİLER

TEKNİKLER

dijital dönüşüm iş disiplinleri ve tekniklerine sahip olun.

...teknolojinin son on yılı insanların çalışma şeklini değiştirmekle geçti. önümüzdeki on yılı işi dönüştürmekle ilgili olacak...

dataritim TEKNİKLER

Pazarınız, müşterileriniz veya paydaşlarınız hakkında ayrıntılı dökümler alın.

 

Özel veri kaynakları - Açık veriler- Sensor verileri

Anket verileri - Yüz yüze, telefonla, online uygulamalar

Hizmete özel veriler - Dijital kayıt tutma uygulamaları

Çalışan künyesi, iş, zaman, görev, katılımcı verileri

Ekip, yüklenici, ortak, paydaş - performans göstergeleri

Veri

Analiz

Hedef kitlenizi tanımlayan analizlere bakın. Potansiyelleri görün.

Yüksek çözünürlükte demografik yapı analizleri

Psikografik kümelenmeler -  Benzerlikler, benzersizlikler

Davranış analizleri – Trendler – Anomaliler - Yönelimler

Mevcut durum, maliyet ve etki analizleri

İçgörü-teşhis-öngörü ve tavsiye analizleri

Etiketleme – ayıklama analizleri

Simülasyonlar

Sonuç

İş çevrenizle veriye dayalı iletişim kurun. Görünür olun. Gelir olasılıklarını artırın.

Hızlı veri akışı – Doğrulanmış – Güncel

Yüksek çözünürlükte detay

Anlık durum raporları

Dahili İletişim otomasyonu

İçerik üretim ve dağıtımı dijital altyapısı

Etki ölçüm sistemi

Bütçe, kaynak ve hizmetler performans göstergeleri

Veriye dayalı strateji

dataritim ARAÇLAR

Web uygulamaları

İnteraktif formlar

Veri-bilgi-belge yayın araçları

Duyuru oluşturma sistemleri

Geri bildirim araçları

İçerik üretim araçları

Veri toplama araçları

Açık kaynaklardan

Özel kaynaklardan

Saha araştırmalarından

Yüz yüze anketlerden

Çevirim-içi anketlerden

Sosyal medyadan

Sensörlerden

İnteraktif bültenler

Müşterilerinize özel bültenler

Yönetici, ekip ve paydaş bültenleri

Stok ve muhasebe bültenleri

İşinize özel bültenler

Kamuoyu bilgi bültenleri

Basın bültenleri

Canlı panolar

Performans takip panoları

Bütçe ve kaynak takip panoları

Faaliyet durum panoları
Stok, Muhasebe, Satış panoları

Kazanç/maliyet panoları

İnsan kaynakları panoları

Dağıtım araçları

Web tabanlı kurumsal dağıtım

Web tabanlı kamusal dağıtım

E-posta Dağıtım listeleri

Özelleştirilebilir alıcı grupları

Özel İçerik şablonları

Otomatik gönderim

Geri bildirim raporları

Akıllı metrikler

Finansal performans metrikleri

Müşteri  ilişkileri metrikleri

İş performansı metrikleri

Çalışan performansı metrikleri

Satış performans metrikleri
Başarı göstergeleri

Büyüme göstergeleri

Görünürlük göstergeleri

Pazar göstergeleri

Bulut entegrasyonları

Veri/Bilgi/Belge/Dosya

paylaşım platformları

Görev paylaşım platformları

Müşteri ilişkileri platformla

Kaynak yönetim platformları

Sosyal medya platformları

Veri Podcastleri

Kampanya özetleri

İstatistik bulgular

Etkinlik duyuruları

Tipografik veri hikayeleri

Dijital tanıtımlar

dönüşüm
için
kullanıma hazır
dijital
ekosistem

PRATİK
HIZLI
NET

ürün dönüşümleri
- yeni dijital ürünler

süreç dönüşümleri
- akıllı otomasyonlar

pazarlama dönüşümleri
- mikro segmentler

Veri katalogları

tüketici
demografileri

Nüfusları ve değişimleri

Cinsiyet dağılımları

Yaş piramitleri

Eğitim durumları

Çalışma durumları

Hemşehrilik yapısı

Medeni Halleri

Sosyoekonomik durumları

dataritim VERİLER

segment
tipolojileri

Haber alma kaynakları

Medya tercihleri

Gelir, harcama tasarruf endeksleri

Siyasi yapı ve ideolojik aidiyetler

Ticaret akışları ve trendler

Demografik değişimler

Yaşam kalitesi göstergeleri

Bölge olanakları ve dağılımları

Hareketlilik endeksleri

Yerleşim ve konutlaşma oranları

Zaman kullanımları ve geçişler

kamuoyu

araştırmaları

Sorunlar

Beklentiler

Memnuniyetler

Tüketim alışkanları

Davranış eksenleri

Duyarlılıklar

Beğeniler

pazar
profilleri

Aylık gelir-gider dengeleri

Gıda, sağlık, ulaşım, konut harcamaları

Zenginlik – yoksulluk endeksleri

Kredi ve mevduat dökümleri

Tasarruf endeksleri

Harcama endeksleri

Borçlanma durumları

Ekonomik gelişmişlik seviyeleri

Üyelik seçenekleri

standart

ilk güçlü adım

Temel dijital altyapıya sahip olun. Web sitesi,  sosyal medya yönetimi ve basit veri analizleri ile dijital dünyaya adaptasyonunuzu başlatın.

Temel dijital altyapı araçları

Web sitesi, hosting, alt alan adı, e-posta hesapları, sosyal medya hesapları kurulumları

Veri yönetim araçları

Veritabanı, görselleştirme ve sorgulama ekranları 

Otomatik raporlama araçları

Durum raporları, temel istatistikler, performans takip raporları

Veri kütüphaneleri

Topluluk profilleri, demografik dökümler, psikografik veriler, trendler, geçişler, yönelimler

_

profesyonel

analitik yönetim

Hizmet kalitenizi bir üst seviyeye taşıyın. Gelişmiş web sitesi, etkileyici içerik stratejisi ve kapsamlı veri analizi ile hedef kitlenize ulaşın.

Gelişmiş dijital altyapı araçları

Kullanıcı formları, kayıt ve geribildirim uygulamaları

Veri yönetim araçları

Veri toplama araçları, segmentasyon ve birleştirme araçları

İçerik üretim araçları

Hedef kitleler için özelleştirilebilir içerik analiz ve bulgu görselleştirme ekranları

Otomatik raporlama araçları

Detaylı istatistikler, performans göstergeleri ve durum değişim ibreleri

Veri kütüphaneleri

Bölgesel özelikler, hane halkı istatistikleri

_

premium

dijital güç
 

Çalışmalarınızın etkilerini en üst seviyeye çıkarın. İnteraktif web uygulamaları, etkileyici sosyal medya stratejileri ve kapsamlı veri yönetimiyle

görünür olun.

_

Akıllı dijital altyapı araçları

İnteraktif web uygulamaları, kullanıcı deneyimi ve bağlılığı araçları

Veri yönetim araçları

Otomatik uyarı, bildirim ve dağıtım servisleri

İçerik üretim araçları

Sosyal medya veri podcastleri, kaynak ve gelir üretim araçları

Otomatik raporlama araçları

İnteraktif rapor dağıtım araçları

Veri kütüphaneleri

Kamuoyu araştırmaları, anketler ve IoT kaynakları kullanım opsiyonları

dataritimdijital bütçenizi ve zamanınızı korur.

Teknolojide, iş geliştirmede, dijital dünyaya adaptasyonda size profesyonel destek sağlar.

Akıllı araçlar ve robotik sistemlerle sorunlarınızı hemen çözer.

profesyonel destek

Kalabalık ekipler kurmanıza, beklemenize
gerek kalmaz.

kayıt ol
bottom of page