top of page

lojistik 4.0

Dataritim Lojistik Paketi
Lojistik dünyasını daha iyi anlayabilmek için hazırlanan dataritim lojistik paketi, yerelden globale iş faaliyetlerine analitik  perspektifinden bakmayı mümkün kılıyor.

bölgesel
envanterler

logistics-supply-chain-management-business-logistic-fb8e073be4663d1e429ed5c7cec08e82.png
interaktif
bülten
Lojistik altyapısı ve finansal birikimler
Ulusal kaynaklara entegre arayüzlerle sayısız bankacılık verisine, mevduat, kredi ve faizlere; ödemeler dengesi, harcama, borç, gelir ve rezervlere ve konut-araç göstergelerine ihtiyacınıza özel tasarlanmış interaktif bültenlerle canlı olarak ulaşın.
Fiyat, üretim ve güven endeksleri; işgücü piyasaları; sanayi ve ticaret dökümleri; tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetleri; kültür ve sanat verileri; turizm istatistiklerini izleyin. Kesişimleri görün.
20.000’den fazla gösterge, 50 yıla varan tarihsel derinlik
Günlük, haftalık, aylık, yıllık trendler

trafik otoritmi

printed-circuit-board-technology-science-and-technology-line-9a991dd9d031f07adba56fe39579d
    canlı
 pano
Şehir içi trafik performansı
Trafik Otoritmi ile şehrin trafiğini takip edin. Büyük veriye bağlanın. Sokakların, caddelerin, bulvarların hizmet kabiliyetlerini denetleyin. Sürüş hızlarını, trafik akıcılığını, gürültü, kirlilik, gecikme ve bekleme endekslerini görün.
 
Saatlik, günlük, haftalık veya aylık trendleri inceleyin.
Her 2 dakikada bir ölçüm, kesintisiz performans takibi
%90'a varan maliyet tasarrufu
Heading 5

dış
ticatet

vector-creative-element-ppt-56d6aed652cd2ed36496338eb59d00c0.png
akıllı
metrik
Uluslararası ticaret akışları
Şehirlerin aylık dış ticaret performanslarını ticaret kalemi bazında takip edin. Uluslararası ticaret akışı ve güncel sektörel verileri tarihsel derinlikte kolayca inceleyin.
 
Değişimleri, kırılmaları, trend ve anomalileri görün.
193 ülke, sayısız ticaret kalemi ve sektör, 20 yıl derinlik
İthalat ve ihracat rejimleri, mal akışları

hareketlilik
rejimleri

designer-women-s-light-emitting-material-d364987c7fded4d4c1a666ed7979bf9d.png
black-and-white-skyline-silhouette-skyscraper-city-silhouette-2c87aaee2c62c140703631577a92
interaktif
bülten
Ulaşım ve hareketlilik değişimleri
Ulaştırma performansınızı kesintisiz takip edin. Yakıt tüketimi, gelir, sübvansiyon ve tasarruf göstergelerine bağlanın. Kamusal alan kullanımlarını, toplu ulaşım tercihlerini görün. Trendleri izleyin. Kullanıcı profillerini tanıyın. Altyapı ve ulaşım projelerinizi planlayın
Acil durum senaryolarınızı geliştirin. Hareketlilik talebi ve erişim kabiliyeti arasındaki ilişkileri keşfedin.
Yaya, bisiklet, otomobil, otobüs, tramvay, metro ve şehir alanları 
Hareketlilik trendleri, talep artışları, olanak yetersizlikleri

küresel
piyasalar

science-euclidean-vector-technology-vector-border-of-science-and-technology-afc4d7edb115f9
    canlı
 pano
Küresel ekonomi ve finans bülteni
Yerli ve yabancı menkul kıymet piyasalarından ihtiyacınıza özel seçkiler oluşturun.  Altın, petrol, enerji gibi çok sayıda emtia pazarlarına entegre sistemlerle hızlı kararlar alın.
 
Kripto para borsaları, merkeziyetsiz platformlar ve on-chain verilerden kripto trendlerine tarihsel derinlikte ulaşın.
24 saatlik, haftalık, aylık, yıllık göstergeler, trendler
Döviz, emtia, kripto

glokal
profiller

national-flag-flags-of-the-world-flag-of-the-united-states-gallery-of-sovereign-state-flag
business-plan-management-performance-metric-marketing-economic-3c9eac1275bad6538cafc8a52cd
    canlı
 pano
Global ticaret çevresinde bölgesel profiller
Küresel ölçekte ülke profilleriyle dünyayı, ülkeleri, sektörleri ve demografileri tanıyın. Ülkelerin nüfus yapılarına, ekonomik ve finansal göstergelerine bakın. 
 
Ticari faaliyet ve sektörel analizlere, politik yapı ve profillere, enerji üretim ve kullanımlarına, doğal kaynaklarına ve ülkelerde yapılmış güncel kamuoyu ve pazar araştırmalarına ulaşın.
193 ülke, 2000'in üzerinde ticaret bölgesi
50 yıla varan tarihsel derinlik

pazar
araştırmaları

simple-abstract-lines-background-lines-a479cba55dd4a8058cf61fd3fa1cbbbf.png
drm0ql6tda4tkmmo27hllt9ab4.png
 interaktif
 bülten
Kamuoyu ve pazar araştırmaları
Geçmiş ve güncel kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına erişin. Demografik dağılımlara göre kent sakinlerinin düşüncelerini ve beklentilerini izleyin. Size özel araştırma edinin.
Topluluklar tanımlayın. Memnuniyet durumlarından haberdar olun. Farklı grupları birbirleriyle karşılaştırın.
5 yıl derinlik, 1318 demografik grup, 6 bin soru, 440 bin cevap 
Kamusal algılar, tercihler, beklentiler, değerlendirmeler

şehir
olanakları

euclidean-vector-abstract-art-color-paint-splash-909a36158c05e555f9c44beb11d6f1f8.png
paper-infographic-shutterstock-presentation-ppt-element-d8a51d93cea89949274e8b4a089e7963.p
street-architecture-landscape-illustration-city-streets-3319cfd26066400edc3c3ca365351c7e.p
interaktif
bülten
Coğrafi konumların çevresel avantajları
İş, eğitim, sağlık, ulaşım, kültür, yeşil alan, eğlence, alışveriş, spor ve benzeri gruplarda 416 tür şehir olanağının nasıl şehirde dağıldığına coğrafi konumlara göre bakın. Konumların çevresel avantajlarını fark edin.
Olanakların ulaşım zamanına göre dağılımını izleyin. Yetersizlikleri, yığılmaları, eşitsizlikleri, ihtiyaçları takip edin.
28 başlıkta 416 kategoriye zamana bağlı erişimler
15-30-45-60 dakikalık dağılımlar

analitik
paket

analyticsUI.png
line-geometry-curve-abstraction-colorful-abstract-geometric-curve-lines-d0bfeedafb80111ff9
    canlı
 pano
Düne, bugüne yarına bakın.
Son dakikaya kadar geçmişte olup biteni görün. Tanımlayıcı analizler yapın. Trendlere bakın. Neden sonuç ilişiklerini teşhis edin. Gelecek tahminleri yapın. Analitik sonuçlara göre en iyi karar tavsiyelerini oluşturun.
Makine öğrenmesi teknolojilerinden kolayca yararlanın.
Kümeleme, sınıflandırma, sıralama, teşhis ve tahmin araçları
İçgörü edinin, öngörü üretin

veri
kütüphanesi

digital-lib.png
    canlı
 pano
Yerel, bölgesel, ulusal veya global kaynaklar
Dataritim veri kütüphanesi ile yerelden globale açık veya özel veri kaynaklarına hemen bağlanabilirsiniz.  
Veri çeşitliliğinizi artırabilirsiniz. Çalışmalarınızı derinleştirebilirsiniz. 
193 ülke, 644 kategori, 2 bin gösterge 
Büyük veriye bağlanın

d

d

a

a

t

t

a

a

r

r

i

i

t

t

i

i

m

m

bakış açılarınızı sayısal bulgulara çevirir
ilginizi çekebilecek diğer paketler

Ekonomi
Paketi

Demografi
Paketi

bottom of page